Kvalitetspolicy

Olé Transporter AB skall erbjuda kundanpassade och lönsamma transport-lösningar genom att vara lyhörda för kundernas krav och behov, samt aktivt arbeta med förbättringsinriktade åtgärder.

Detta kräver att vi:
• Följer lagar och bestämmelser
• Lastar och levererar gods i utlovad tid
• Lever upp till de åtaganden som gjorts med kund, leverantör och samarbetspartner
• Lämnar tydlig och rätt information i rätt tid
• Skapar nära och långsiktiga relationer med kunderna
• Stimulerar och engagerar medarbetarna för rätt kvalitet
• Utbildar medarbetarna i servicetänkande

 

Läs vår Miljöutredning - Olé Transporter AB 2016-04-22 (pdf)